Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych jest:


Warsaw Dispatch Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 41A
00-042 WARSZAWA


rodo@warsawdispatch.com


Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, w zakresie wynikającym z przepisu prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas wykonywania obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy.
Macie Państwo prawo do:
-dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania,
-usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
-przenoszenia danych
-cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podane przez Państwa dane są warunkiem podpisanej umowy i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.